F I C C I O N S - l'aventura de crear històries
TREBALLS PUBLICATS

La nena (Jaalor )
Escola La Salut Sabadell (Sabadell)
Inici: La cosina gran (Laura Gost )

El retorn de la Tina va sacsejar la tranquil·litat del nostre petit poble amb la mateixa intensitat torbadora que la seva desaparició havia provocat dos anys enrere. La invitació a les seves noces que alguns antics veïns i familiars havíem rebut feia tan sols un parell de dies no va fer altra cosa que incrementar les expectatives i la sorpresa que ens produïa aquella inesperada reaparició.
Capítol 1:  La cosina gran

Tot va començar sent undiatranquil en aquest petit,peròencantadorpoble, quan tothomestavareunit en l'església, per fer lamissadels diumenges, quan estaven a punt de començar, una noia obre la porta de l'església. Tothom es gira i mantenen un el silenci veient que la noia quehaviaentrat per la porta era ni més ni menys que la Tina, la noia quehaviadesaparegut fa dos anys sense deixar cap pista o prova que demostres la seva desaparició. Quan tothom estava en silenci, un noi que estavasegut, es va aixecar perquè nos’ho podiacreure, jaque el noi que sabiaaixecatera el Joan elcosíde la Tina. Quan va acabar lamissala Tinase'n va anarcap a la seva antiga casa, on viviaabans de la seva desaparició, quan va arribar a casa s'esperavatrobar-se, a la seva mare i al seu pare. Però,desprésde quèdesapareixesla Tina van vendre la seva casa i vananar-se'na la ciutat a viure, il'únicafamíliaque li quedava a la Tina era el seucosíi els seus tiets, amb els que nohaviaparlatdesprèsde la seva tornada. Una estonadesprèsen Joan va picar a la porta, per intentar parlar amb la seva cosina, esperant que ellatinguiunareacciópreciosa i quees donessinuna abraçada, com feien abans, però en comptesd'això,li va dir que lideixaràen paud'unavegada.Quanen Joan va tornar a la seva casa se’nvaposar a plorar, perquè feia molt que no laveiai latrobavaa faltar molt,el seu pareli va dir que intentarien parlar amb ellademà,però que noes preocupésque tot sortiriabé, i encomptésdefercas als seus pares ell es va tirar tota la nitpensantperquè sehaviaanat del poble, perquè no volia parlar amb ell quan abansparlavende tot, ien aquell momentéson es va decidir que noes rendiria. Aldiasegüent en Joan vaacompanyarals seus pares a parlar amb la Tina, i aquesta vegada van aconseguir entrar per parlar amb ella, peròno va dir cap paraula,aixíque vananar-se, en Joan va començar a preguntar a tot elpoble, ja que com he dit abans era petit,haviagent que deia que la Tina vadesaparèixerper un tema dedrogues, uns altres deien queestavaembarassadad'unnoi,inclúsgent que deia que es va anara unasecta,peròencarali faltavauna persona en Marc,perquèera el noiamb el qualsortia abans de la sevadesaparició, per sort en Joan i enMarcjaerenamics abans de la tornada de la Tina,aixíque va accedir sense tindre capdubte, i li va explicar unahistòriabastantinteresanton li deia que els seus pares, els tietsd'enJoan, estaven ocultant una cosa molt gran que la Tina noli voliadir, però, ell diu que vadesaparèixer1setmana abansd’assabentar-se, desgraciadament no vaes va donar compteperquèels seus pares lihaviendit,sinóperquè vatrobaruna cosa que no li va agradar res, però que ell no sabia.Desprésde laxerradaamb en Marc, en Joan va continuar amb lacercad'unaresposta,peròell sabia quenoméspodriatrobarla resposta parlant amb la seva cosina Tina, encara que ella no volia parlar amb ell. Però ell va pensar que els seus pares seguramentho sabrien, llavors va anar apreguntar-los. El Joan va arribar acasaper parlar amb els seus pares, i quan vapreguntar-los, ells s’havienquedatsorpresos. Per aquestdubteeracomsi no volien explicar-ho, peròsabien que hohavien defer per saber queli haviapassata la sevaestimadacosina. Llavors van decidir parlar amb ell,però ambavisant-lique aixòcanviariaper complet la seva manera de veure als seus tiets:

Mare Joan: Els teustiet erenunsdelinqüents, idiran perquèelsvan acabar pillant.

Joan: Però no van vendre la casa peranar-sea viure a laciutat.

Pare Joan: Si, van vendre la casa i vananar-sea la ciutat, però van trigar2diesabans quelapoliciaels arrestes.

Joan: I que feien els tiets.

Mare Joan: Venien armesil·legalmenta gent moltperillosa.

Joan: I perquè no vau dir res?Ho sabíeudes delprincipi? Llavors novolíeuajudar-me, no?

Pare Joan: No,però...

Joan:Peròres(Ho va dir plorant, i enfadat), la Tina ho sap que vosaltresho sabíeudes delprincipi? Quanusveuassabentar?

Mare Joan: No, iens vam adonardesprésde ladesaparicióde la Tina, els teus tietsenshovan dir.

Desprésd'aquestaconversa en Joan tenia clar que la Tinatindriaque saber-ho.
 
Jaalor | Inici: La cosina gran
 
Escriu un comentari
Nom
Comentari
Escriu el codi de validació:
4 punts 3 punts 2 punts 1 punts
Segueix-nos:
Organitza:
Amb el suport de:

[Web creada per Duma Interactiva]
[Disseny Platanosnaranjas.com]